Het Verhaal (2023)

Infinitum is een narratieve keuzegame met het thema ‘tijd’ en dan voornamelijk ‘innerlijke tijd’. De speler kruipt in de huid van Melody Song en achterhaalt via een exploratieve tocht met verscheidene keuzes haar ware identiteit. Hoe meer Melody de wereld waarin ze leeft, leert kennen, hoe meer ze over zichzelf te weten komt.

Melody Song, studente filosofie, leeft via een innerlijke tijdservaring en vermijdt tijdsgebonden routines. Echter, wanneer haar vader voor twee jaar naar Antarctica verhuist voor een topgeheime IT-job, hervalt ze in de kloktijd: ze bezit weer een horloge, agenda en een scheurkalender. Hoewel ze van haar vader een gouden horloge zonder klokwijzers kreeg bij het afscheid, draaien de wijzers in haar leven nu door.

Niet alleen is Melody nu een slachtoffer van de klok, ze komt eveneens in aanraking met een onbekende bovenmenselijke kracht: via aanrakingen met andere personen of via telefonisch contact kan Melody herinneringen of toekomstbeelden van deze personen bekijken. Ze beseft niet wat dit betekent en worstelt hierdoor met haar identiteit.

Wanneer Melody en Yana op café gaan na een lezing van gastdocent Donnie Miles, zijn ze getuige van een geheimzinnig gesprek tussen Donnie en een onbekend persoon. Melody hoort flarden van het gesprek en achterhaalt dat Donnie en zijn gesprekspartner voor de regering van Antarctica, genaamd ANTO, werken. Ze merkt eveneens op dat Donnie dezelfde gouden horloge zonder klokwijzers draagt als zijzelf.

Melody en Yana besluiten om Donnie te volgen wanneer hij het café verlaat, maar komen in zijn val terecht. Ze belanden in een opgesloten wagon van een trein die richting Antarctica rijdt. Wanneer ze de wagon ontsnappen en de trein exploreren, ondervinden ze dat Donnie de leider is van regering ANTO en dat hij onder opperleider Futurum staat, die aanzien wordt als een godin die het Infinitum wil bereiken. Melody en Yana zoeken naar antwoorden, maar worden betrapt door Donnie, die Melody confronteert met haar bovenmenselijke kracht en haar deze zelfs nog meer laat ontdekken. Zo leert Melody haar ware identiteit kennen: ze is de godin van ‘het nu’ die objecten en zelfs personen in het moment kan bevriezen.

Eenmaal in ANTO detecteert ze dat haar vader eigenlijk de god van het verleden is, genaamd Praeteritum, die gevangen is genomen door de godin van de toekomst, genaamd Futurum. Ze achterhaalt dat Futurum haar moeder is, van wie haar vader altijd beweerde dat ze dood was. Samen vormen Praeteritum en Futurum de Tempos, goden van de tijd, en kregen ze Melody, godin van het nu.

Via een portaal komt Melody bij de goden terecht en probeert ze haar moeder ervan te weerhouden om samen te smelten met haar vader, zodat de wereld kan blijven draaien en niet tot een oneindige stilstand evolueert en zodat de herinneringen van de mensheid blijven bestaan. Ze beseft echter dat ze hier een ongelofelijke opoffering voor moet maken en staat voor een keuze die toch net niet zo gemakkelijk lijkt te zijn: zal ze haar vader vermoorden en het verleden redden of zal ze haar vader sparen, maar het Infinitum laten ontstaan?

Credits
Yara Rymen
yara_rymen@hotmail.com