Lost in limbo (2018)

Helaas, deze media is enkel beschikbaar op aanvraag.

Door Schiettecatte, Emma (radio)

Lost in limbo gaat over het hiernamaals en verklankt enkele oer-fantasmen over deze tussenwereld. Het zoekt troost in de idee dat er iets is na de dood, dat sterven niet het einde hoeft te zijn. Hoe aantrekkelijk de gedachte in eerste opzicht lijkt, ligt er altijd één vraag op de loer: Is de onmogelijkheid om te sterven en dus eeuwig verder te leven in een soort tussenwereld niet het ergste wat je kan overkomen?

Over de maker

Leer meer over de maker via zijn of haar profiel.